Digitalizacja placówek medycznych czyli PACS i RIS

2013-01-10 10:37

Digitalizacja placówek medycznych czyli PACS i RIS

Staramy się odpowiedzieć na pytania trapiące zarządców placówek radiologicznych w Polsce, w związku z obowiązkową informatyzacją służby zdrowia: Jakie oprogramowania należy wdrożyć w zakładach radiologii  i jakie korzyści z implementacji tych systemów płyną dla placówek medycznych.
 
Za co odpowiadają systemy PACS i RIS? Czym się od siebie różnią i czy mogą funkcjonować samodzielnie?
 
- Systemy PACS i RIS to dwa podstawowe oprogramowania radiologiczne, które znacznie usprawniają działanie zakładów diagnostyki obrazowej. System RIS (Radiology Information System) – pozwala na przechowywanie i elektroniczne zarządzanie danymi pacjentów – inaczej jest to elektroniczna kartoteka pacjenta. System PACS (Picture Archiving and Comunication System) służy natomiast do archiwizacji obrazów diagnostycznych. Oba z wymienionych systemów mogą funkcjonować samodzielnie, jednak w praktyce konieczne jest ich korelatywne używanie – dopiero wówczas uzyskać można pełną funkcjonalność programów. W dobie coraz nowszych osiągnięć technologicznych, oba systemy  (a w szczególności PACS) stają się niezbędne do zarządzania dokumentacją medyczną. Dla przykładu, wprowadzenie najnowszej generacji wielorzędowych tomografów komputerowych , tworzących do kilku tysięcy obrazów w jednym badaniu spowodowało, że konieczna stała się cyfrowa archiwizacja tych obrazów, aby ułatwić dostęp do nich z oddziałów szpitalnych oraz możliwość  udostępnienia pacjentom wyników badań na nośnikach cyfrowych.
 
Jakie korzyści dla placówek medycznych płyną z używania systemów PACS i RIS?
 
Przeglądanie kartotek w archiwach odchodzi do lamusa. Dziś placówki medyczne wykorzystujące systemy PACS i RIS ograniczają pracę człowieka jedynie do wpisania danych pacjenta takich jak PESEL– dzięki temu od razu można mieć dostęp do historii choroby pacjenta:  jego badań i w przypadku systemu PACS – obrazów diagnostycznych.  Niezwykle ważną korzyścią płynącą z użytkowania systemów PACS i RIS jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych medycznych zapewniony dzięki zarządzaniu prawami dostępu. Ponadto systemy RIS i PACS działające w „chmurze” oferują dostęp do danych w dowolnej chwili , z dowolnego miejsca. 

EIP Medical dostarcza systemy RIS i PACS oraz wszelkie urządzenia informatyczne  towarzyszące wdrożeniu oprogramowań. Korzystając z naszych usług, Klienci mają pełną gwarancję usprawnienia pracy dla lekarzy i personelu medycznego dzięki ogromnym  możliwościom zarządzania, obróbki i archiwizacji badań obrazowych.
 

Zapraszamy do kontaktu!

Wróć