Elektroniczna dokumentacja medyczna w placówce ochrony zdrowia

2012-12-12 08:58

Elektroniczna dokumentacja medyczna w placówce ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2014 r. wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobligowane do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Ustawodawca nakładając ten obowiązek nie przeznaczył  finansowania wydatków związanych ze wzmocnieniem informatyzacji placówek.

 

Ponadto podmioty lecznicze powinny dla powodzenia wdrożenia dokumentacji elektronicznej zapewnić bezpieczeństwo obiegu informacji w środowisku elektronicznym. To kompleksowe przedsięwzięcie wymaga nie tylko sfinansowania infrastruktury, systemu  ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań serwerowych, rozwiązań storage, usług projektowania, budowy i utrzymywania sieci informatycznych, usług serwisowych, ale i przeszkolenia kadry medycznej i pracowników administracyjnych.

 

Mając na uwadze zróżnicowaną sytuację podmiotów systemu ochrony zdrowia EIP MEDICAL oferuje Państwu wsparcie w zakresie finansowania projektów wdrożenia od ujednolicenia funkcjonujących systemów przetwarzania danych po ich archiwizację wraz z zabezpieczeniem w postaci zewnętrznego miejsca przechowywania. Celem proponowanych rozwiązań jest dostosowanie funkcjonujących systemów do obowiązujących przepisów, usprawnienie pracy zakładu opieki zdrowotnej i możliwość prześledzenia całej historii choroby pacjenta z uwzględnieniem danych badań diagnostycznych w jednym raporcie. 

Wróć