Nieunikniona cyfryzacja RTG

2013-05-14 13:31

Nieunikniona cyfryzacja RTG

Cyfryzacja analogowych urządzeń RTG jest nieunikniona – do sierpnia 2014 roku wszystkie placówki medyczne muszą wywiązać się z  ustawowym wymogów, wedle których wszelka dokumentacja medyczna musi być zapisywana w formie elektronicznej. 

 

Przejście na radiografię cyfrową oznacza dla szpitala nieporównywalnie wyższy standard pracy personelu, a dla pacjenta znaczne zmniejszenie dawki promieniowania, związanej ze zmniejszeniem ilości powtórzeń zdjęć. Wiele argumentów przemawia za radiografią cyfrową (DR – Digital Radiography) – pozwala ona na uzyskanie nieporównywalnie lepszej jakości obrazowania, umożliwia wtórną obróbkę obrazów w dowolnym czasie, znacznie ułatwia archiwizacje obrazów i ich dystrybucję.

 

Rozważając kupno aparatu RTG warto zastanowić się nad liczbą i rodzajem wykonywanych w placówce badań jak również nad jej możliwościami finansowymi. O ile cyfrowe aparaty  X-Ray powoli stawać się będą standardem wyposażania placówek medycznych, o tyle kupno nowego aparatu cyfrowego nie jest konieczne. Tańszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest ucyfrowienie RTG za pomocą skanera CR (Computed Radiography), który dzięki użyciu specjalnych kaset umożliwia sczytanie powstałych w wyniku badania zdjęć  i przetworzenie obrazu na sygnał cyfrowy.  Kaseta po sczytaniu obrazu przez skaner nadaje się do ponownego użycia i wykonania wielu kolejnych zdjęć. Takie ucyfrowienie aparatu analogowego  pozwala również na eliminację stałych kosztów zakupu i utylizacji klisz i odczynników oraz okresowego serwisu wywoływarek, szczególnie uciążliwych dla małych placówek, gdzie RTG jest rzadziej używane.

 

EIP MEDICAL we współpracy z Carestream oferuje najnowsze rozwiązania z zakresu CR i DR, pomagając tym samym placówką medycznym w spełnieniu wymogów ustawowych, jak również w procesie poprawy jakości służby zdrowia i opieki nad pacjentem.

 

Zapraszamy do współpracy!  

Wróć