Nowe trendy w ultrasonografii ginekologicznej

2013-04-25 14:26

Nowe Trendy w Ultrasonografii

Obecnie USG zaliczane jest do badań podstawowych w diagnostyce chorób narządu rodnego kobiet, a jego wartość kliniczna ciągle wzrasta. Główną przyczyną takiego kierunku rozwoju są ciągłe zmiany, jakie dokonują się w konstruowaniu i oprogramowaniu  nowoczesnych aparatów ultrasonograficznych.

 

Kierunki rozwoju USG

Jednym z głównych kierunków rozwoju nowoczesnej ultrasonografii jest  stałe udoskonalanie technologii sprzętowych i aplikacyjnych. Dzięki ich zaawansowaniu możliwe jest uzyskanie obrazów diagnostycznych najwyższej jakości.

Najnowocześniejsze aparaty USG charakteryzują się dużą liczbą kanałów procesowych oraz wysokim zakresem dynamiki systemu, co pozwala na dużą szybkość przetwarzania obrazu i duży zakres prędkości z jednoczesną dużą czułością w detekcji małych przepływów w trybach dopplerowskich.

Obecnie nowe technologie umożliwiają obrazowanie panoramiczne, automatycznie łącząc obrazy wychodzące poza zakres głowic  (również w badaniu Dopplera kolorowego dla badań naczyniowych).

 

Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie badań USG w ginekologii określa standardy i rekomendacje wybranych badań ginekologicznych.  Podstawowa ultrasonografia stosowana w ginekologii to USG  z użyciem przezpochwowej  sondy typu convex o częstotliwości 4,0-7,5 MHz, pozwalająca na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu rodnego oraz wykrywanie zmian patologicznych w jego obrębie.

Obecnie dostępne są metody ultrasonograficzne zapewniające bardzo dobry dostęp do badanych struktur , a w związku z tym lepszą diagnostykę ich nieprawidłowości.

EIP MEDICAL zapewnia łatwy dostęp do innowacji technologicznych, takich jak USG 3D, 4D, barwnej ultrasonografii dopplerowskiej, dużej różnorodności głowic z różnymi częstotliwościami, zwiększających jakość oraz zakres uzyskiwanych w badaniu informacji o dysfunkcjach narządu rodnego kobiety.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Wróć