FINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

EIP MEDICAL specjalizuje się w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich na finansowanie działań w sektorze ochrony zdrowia. Informujemy naszych Klientów na bieżąco o możliwościach skorzystania z programów operacyjnych i funduszy pomocowych takich jak:

  • Norweski Mechanizm Finansowy
  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • I innenne programy pomocowe, w tym: Leonardo da Vinci, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w zakresie rozwiązań, które przyniesie ze sobą nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z konsultantami EIP MEDICAL!