Inwestycje pod klucz

EIP MEDICAL realizuje usługi kompleksowej adaptacji i wyposażania centrów medycznych i jednostek służby zdrowia. Zakres tych usług obejmuje zarówno przystosowanie i adaptację pomieszczeń Klienta do wymogów stawianych przed placówką medyczną, jak i kompleksowe ich wyposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

 

W ramach tych działań realizujemy inwestycje planowania, przystosowania i wyposażenia centrów medycznych lub jednostek świadczących inne usługi medyczne tj. szpitale, pracownie diagnostyczne, punkty konsultacyjne i ratunkowe, laboratoria.

 

Zakres prac, dostosowany do wymagań inwestora, obejmuje:

  • kompleksową obsługę formalno-prawną i administracyjną inwestycji,

  • przygotowanie projektów w zakresie: konstrukcji, infrastruktury technicznej i komunalnej,

  • opracowanie przedmiarów i kosztorysów,

  • nadzory autorskie,

  • koordynację inwestycyjną.

 

Zakres prowadzenia wyżej wymienionych inwestycji EIP MEDICAL można podzielić na:

  • doradztwo,
  • kompleksowe rozwiązania,
  • wyposażenie pod klucz,
  • rozwiązania finansowe.