Korzyści zewnętrznego finansowania

  • Ułatwiony dostęp i wdrożenie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego,
  • Szybki rozwój potencjału placówki i świadczonych przez nią usług,
  • Zapewnienie płynności finansowej Klienta,
  • Niskie obciążenie finansowe związane z podejmowaniem nowych inwestycji.