Medyczne Centrum Opisowe

Medyczne Centrum Opisowe (MCO) to pakiet rozwiązań dla sektora medycznego, który umożliwia opisywanie badań i prowadzenie telekonsultacji z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej. Rozwiązanie powstało w ramach specjalizowanych produktów PACS i RIS.

 

Zadaniem MCO jest wspieranie pracy placówek medycznych np.: w zakresie opisów badań diagnostycznych wykonanych w trybie "Cito!" i na dyżurach lekarskich, gdzie po przesłaniu obrazu drogą teleradiologii, opis badania wykonuje dyżurujący całodobowo zespół radiologów w Medycznym Centrum Opisowym. Tym samym ośrodek wykonujący badanie nie musi zatrudniać dyżurującego na miejscu lekarza radiologa. Głównym zadaniem MCO jest wykonywanie opisów badań przesyłanych z zakładów diagnostycznych nie dysponujących doświadczoną i specjalistyczną kadrą medyczną np. badanie wykonane w małym niesprofilowanym szpitalu może być interpretowane przez lekarza z wieloletnim doświadczeniem pracy w szpitalu klinicznym w Warszawie.