Opisy badań obrazowych

Korzyści dla lekarzy radiologów wynikające z MCO:

 

  • możliwość przeglądu dotychczasowych opisów wielu różnych badań jednego pacjenta,
  • możliwość przeglądania badań przesłanych z serwera centralnego systemu lub różnych serwerów np. poszczególnych pracowni diagnostycznych,
  • możliwość przesłania na serwer PACS badania wykonanego w innym zakładzie diagnostycznym i dostępnego w formie cyfrowej DICOM na płycie CD lub poprzez teleradiologię,
  • inteligentny sposób zarządzania badaniami oczekującymi na opis, przekazywanych do opisu wg wymaganych kompetencji lekarzy specjalistów,
  • dostęp do systemu przekazywania badań do opisów porównawczych i konsultacyjnych,
  • możliwość zeskanowania do systemu niewystawionych w formie cyfrowej skierowań, a także wcześniejszych opisów badań dostępnych na wydrukach oraz obrazów,
  • wgląd do predefiniowanych standardowych opisów badań,
  • możliwość wprowadzenia opisu badania przez personel pomocniczy lub z zapisu głosowego z opcją weryfikacji i akceptacji treści przez lekarza radiologa.