PACS - System archiwizacji i transmisji obrazów

PACS - System Archiwizacji i Transmisji Obrazów (ang.: Picture Archiving and Communication System) - obejmuje instalację sprzętu i oprogramowania (w ramach infrastruktury sieciowej Klienta) w zakresie związanym z transmisją i archiwizacją obrazów medycznych z wykonywanych badań, a także procesem informacji, który się z tym wiąże.

 

 

System PACS to aplikacja informatyczna, która :

 • rejestruje dane pacjenta w głównej kartotece,
 • umożliwia wystawianie i przesyłanie skierowań w formie cyfrowej,
 • tworzy listy badań do opisu oraz weryfikacji,
 • umieszcza wyniki konsultacji i opisów badań w jednym rejestrze pacjenta,
 • pozwala na wykonywanie wydruków z systemu,
 • generuje raporty systemowe,
 • umożliwia archiwizację danych (badań) na płytach CD/DVD,
 • udostępnia zarchiwizowane dane (obrazy i opisy).

 

Oprogramowanie dla medycyny PACS wykorzystuje:

 • centralny serwer systemu (powyżej 1 TB powierzchni dyskowej),
 • automatyczny przesył wykonanego badania na serwer PACS w standardzie DICOM 3.0,

 

System PACS umożliwia:

 • przesyłanie i udostępnianie badań w celach diagnostycznych przez przeglądarkę (DICOM),
 • udostępnienie dla użytkowników za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej,
 • udostępnienie on-line serwera systemu w zakresie wykonywania opisów badań przesyłanych w formie cyfrowej (stały dostęp do sieci Internet),
 • przesyłanie danych w sieci połączeniem szyfrowanym (SSL),
 • archiwizowanie danych (badań) na płytach CD/DVD,
 • wykorzystanie modułu autoryzacyjnego, który wymusza na użytkownikach systemu użycie indywidualnego loginu i hasła,
 • definiowanie grup użytkowników oraz przydzielaniu uprawnień według wykonywanych funkcji.