Prace adaptacyjne

  • Na etapie prac  wykończeniowych została podpisana umowa z najemcą – firmą specjalizującą się w prywatnej opiece medycznej.

 

  • Po konsultacjach z najemcą plan inwestycji został dostosowany do jego potrzeb. Prace adaptacyjne trwały 6 miesięcy. W czasie ich trwania zbudowano i wydzielono parking dla klientów, a lokal wyposażono w najnowszej generacji klimatyzację.