Prace początkowe

 

  • Inwestycja powstała w budynku z 2008 r. przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Lokal mieszkaniowo-usługowy o powierzchni 989 m2 został pierwotnie przeznaczony pod inwestycję typowo rekreacyjną z krytym basenem. Inwestor ze względu na przedłużające się prace adaptacyjne powierzchni zmienił jej kwalifikację z lokalu usługowego na udział w gruncie.

 

  • Inwestor po zakupie lokalu przystąpił do uruchomienia ogółu prac związanych z planowaniem i realizacją inwestycji budowlanej. W pierwszej kolejności ustalono warunki zabudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Na dalszym etapie podjęto realizację prac wykończeniowych i pomiarów geodezyjnych. Finalnie nadano numer, nazwę i odebrano lokal.

 

  • Lokal został sfinansowany z kredytu bankowego. Należy zwrócić uwagę na to, że uzyskanie tego typu finansowania zalicza się do niestandardowych operacji przy nieuregulowanym statusie prawnym inwestycji. Księga wieczysta została założona po zakończeniu etapu budowy, wykończenia i odbioru lokalu. Nabywcą lokalu był Paweł Prasuła – Prezes EIP Sp. z o.o.