Prace wykończeniowe

  • W związku ze zmianami wynikającymi z przeznaczenia lokalu: z centrum rekreacyjnego na centrum medyczne po uzyskaniu finansowania przystąpiono do zmian w planach inwestycji.

 

  • Ciekawym rozwiązaniem było zaplanowanie zabudowy w formie antresoli, w części lokalu o powierzchni 100 m2 i wysokości dwukrotnie większej od standardowej. Powierzchnia użytkowa lokalu została w ten sposób powiększona o 10% w stosunku do pierwotnych planów, co zwiększyło wartość inwestycji i powierzchnię do   1080 m2.

 

  • Zmiany w planach dotyczyły także zlokalizowanego w obrębie inwestycji basenu przeciwpożarowego, który jako awaryjne ujęcie wody nie mógł zostać zastąpiony innym rozwiązaniem. Ze względu jednak na wysokość pomieszczenia, zbudowano identyczny basen o wymiarach 15x10 m2 pod tym pierwotnym. Powstałe w ten sposób pomieszczenie przeznaczono na archiwum dokumentów.