Publisher - rejestrator obrazów medycznych CD/DVD

Publisher jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych z diagnostycznych urządzeń medycznych na nośnikach CD/DVD.

 

Publisher może być wykorzystywany do zapisu wszystkich informacji pochodzących z diagnostycznych urządzeń medycznych komunikujących się po protokole DICOM, takich jak tomograf, rezonans magnetyczny, cyfrowy rentgen, czytnik radiografii cyfrowej.

 

Zapis w standardzie HL7 uzupełniony o standard obrazowania DICOM 3.0 wraz z dołączoną do każdej płyty przeglądarką DICOM, umożliwia wyświetlanie badań na każdym komputerze z systemem Windows, w dowolnym czasie, przez wielu lekarzy w różnych ośrodkach medycznych. Cyfrowy zapis na nośnikach CD/DVD ogranicza koszty związane z zakupem klisz fotograficznych oraz utratę jakości informacji dając możliwość analizy porównawczej wyników badań na przestrzeni wielu lat.

 

Publisher może zostać podłączony do lokalnej sieci medycznej LAN w standardzie Ethernet 10/100. Dane wejściowe w standardzie DICOM 3.0 i HL7 pobierane są z dowolnego serwera PACS, wysłane z bazy HIS/RIS lub bezpośrednio z diagnostycznego urządzenia medycznego.

 

SCHEMAT BUDOWY REJESTRATORA PUBLISHER

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA PUBLISHER