Usługi informatyczne dla sektora usług medycznych

Zaawansowane usługi informatyczne EIP MEDICAL realizowane na potrzeby sektora usług medycznych dotyczą dwóch obszarów. Pierwszy z nich obejmuje usługi wdrożeniowe specjalistycznych systemów PACS i RIS u Klienta. Drugi obszar to instalacja i utrzymanie dedykowanych środowisk informatycznych na potrzeby placówek medycznych.

 

Wdrożenie systemów PACS i RIS obejmuje wykonanie następujących prac:

  • instalację serwera PACS i Radiologicznego Systemu Informacyjnego z archiwizacją obrazów badań w formacie DICOM 3,0 przesyłanych w formie cyfrowej z urządzeń diagnostycznych w połączeniu z opisami tychże badań oraz z dostępem do obrazów z badań poprzez przeglądarkę,
  • instalację trójmonitorowej konsoli lekarskiej przeglądowej z dwoma monitorami medycznymi do wyświetlania obrazów oraz trzecim monitorem niemedycznym do wykonywania opisów badań,
  • instalację stacji technika w każdej z pracowni,
  • instalację zewnętrznej nagrywarki płyt CD/DVD Publisher, zestawienie połączeń systemu w oparciu o lokalną istniejącą sieć informatyczną z szybkością przesyłu danych min. 100 Mbit/s z wykorzystaniem istniejących urządzeń aktywnych sieci,
  • istnieje możliwość podłączenia do systemu posiadanego i wskazanego przez Zamawiającego komputera w celu udostępnienia dla administracji możliwości wglądu do raportów i statystyk.